• اگر می خواهید خانه خود را برای فروش فهرست کنید، باید بدانید که چه قیمتی برای ملک تعیین کنید. برای انجام این کار، شما یا تیمی از متخصصان آموزش دیده باید با متغیرهای پیچیده ای مبارزه کنید که می توانند ارزش خانه را افزایش یا کاهش دهند. برای انجام این کار، احتمالاً به یکی از سه روش ارزیابی زیر تکیه خواهید کرد:

  •  
  • ارزش ارزیابی شده ارزیاب های مجاز به تعیین ارزش خانه کمک می کنند. آنها متغیرهای مختلفی مانند اندازه خانه و ارتقاء را در نظر می گیرند و قیمتی را ارائه می دهند. شما این نوع ارزش گذاری را زمانی می بینید که شخصی به دنبال دریافت وام یا تامین مالی مجدد وام مسکن است.
  • ارزش ارزیابی شده هنگامی که یک ملک ارزیابی می شود، معمولاً توسط ارزیاب مالیات شهرستان محلی انجام می شود. ارزش ارزیابی شده یک خانه برای تعیین مقدار پولی که مالک خانه باید در مالیات های محلی، شهرستانی و ایالتی بپردازد استفاده می شود. این روش خانه شما را با سایر خانه‌های مجاور و ارزش‌گذاری آن‌ها و همچنین موقعیت کلی آن در جامعه، بزرگی خانه‌تان و ارتقای‌هایی که انجام داده‌اید، مقایسه می‌کند.
  • ارزش منصفانه بازار. این روش ارزش گذاری، خانه شما را با املاک نزدیک شما که شبیه به شما هستند، بر اساس مواردی مانند متراژ مربع، تعداد اتاق خواب ها و موقعیت مکانی عمومی مقایسه می کند.

عواملی که ارزش خانه را تعیین می کنند

مجموعه ای از عوامل باعث افزایش یا کاهش ارزش بازار خانه شما می شود و بسیاری از آنها خارج از کنترل شما هستند. اینها مواردی مانند ایمنی محله، مدارس، خانه های اطراف و سایر عوامل محیطی هستند. همانطور که از تجربه خود در خرید خانه می دانید، اینها برای خریداران اهمیت بالایی دارند