زندگی در خانه کوچک برای همه مناسب نیست، اما این روند ادامه دارد، حتی در طول قرنطینه های مرتبط با بیماری همه گیر. بر اساس یک نظرسنجی اواخر سال 2020، 56 درصد از آمریکایی ها گفتند که به فکر زندگی در یک خانه هستند و بازار خانه های کوچک (در سطح جهانی) قرار است بین سال های 2020 تا 2024 به میزان 5.80 میلیارد دلار رشد کند

 

برنامه های تلویزیونی کاهش جمعیت را به عنوان یک سبک زندگی ترویج کرده اند. زندگی در یک خانه کوچکتر ممکن است به معنای آزادی مالی از وام مسکن سنگین یا اجاره بها برای برخی از ساکنان خانه های کوچک باشد، و برای برخی، راهی برای زندگی در یک خانه دوستدار محیط زیست است.

چندین ملاحظات مالی در انتخاب یک خانه کوچک وجود دارد - یکی که فقط 100 تا 400 فوت مربع است - از نوع ساخت و ساز، امکانات رفاهی، تامین مالی خانه و نحوه خرید زمینی که در آن قرار دارد.