بک لینک ها و کیفیت لینک خروجی به تنهایی رتبه خوبی برای شما ایجاد نمی کنند. شما همچنین به وب سایتی نیاز دارید که ارزش بازدید داشته باشد.

قبل از اینکه به دنبال بک لینک باشید، مطمئن شوید که سایت شما برای بازدیدکنندگانی که آنها را دنبال می کنند آماده است.

این را می توان از طریق ممیزی SEO انجام داد که شامل فعالیت های زیر می شود:

بک لینک های فعلی خود را بررسی کنید

در حال حاضر چند بک لینک دارید؟ کدام وب سایت ها به شما لینک می دهند؟

آیا این سایت های معتبر و مرتبط از صنعت شما هستند؟

چگونه به سایت شما لینک می دهند؟ صفحات لینک شده برتر کدامند؟

برای به دست آوردن بک لینک های فعلی خود می توانید از جستجوگر بک لینک یا حتی کنسول جستجوی رایگان گوگل استفاده کنید.

لینک های خروجی خود را بررسی کنید

اگر پیوندهای رو به بیرون دارید، باید مطمئن شوید که هنوز کار می کنند.

اگر یک بازدیدکننده یک بک لینک به سایت شما را دنبال کند و سپس متوجه شود که لینک های خارجی در آنجا نامعتبر است، به اعتبار شما آسیب جدی وارد می کند.

ابزارهای سئو مانند Screaming Frog SEO Spider و Siteliner می توانند به شما در یافتن اتوریتی کمک کنند.

این لینک های شکسته را بدون نیاز به کلیک بر روی تک تک لینک هایی که قرار داده اید پیدا کنید.

لینک های خراب را حذف کنید

Screaming Frog همچنین می تواند به شما کمک کند پیوندهای شکسته را شناسایی کرده و از شر آنها خلاص شوید که به صورت 404 صفحه ظاهر می شوند. (کد خطای 404 نشان می‌دهد که صفحه‌ای وجود ندارد.)

تصادفاً با این صفحه خطا کاربران را از سایت شما دور می‌کند، بنابراین به نفع شماست که این پیوندها را بدون توجه به اینکه از داخل یا خارج هدایت می‌شوند، تعمیر کنید.

اگر صفحه ای را حذف کرده اید که از سایت های دیگر بک لینک دریافت کرده است، باید یک تغییر مسیر 301 ایجاد کنید. در غیر این صورت، کاربران در صفحه 404 سایت شما قرار می گیرند.

بک لینک ها به تنهایی رتبه خوبی برای شما ایجاد نمی کنند. شما همچنین به وب سایتی نیاز دارید که ارزش بازدید داشته باشد.

قبل از اینکه به دنبال بک لینک باشید، مطمئن شوید که سایت شما برای بازدیدکنندگانی که آنها را دنبال می کنند آماده است.

 

http://www.kuribo.info/2010/12/blogger.html


http://www.playingwithflour.com/2011/10/banana-espresso-chocolate-chip-muffins.html


https://www.politplatschquatsch.com/2008/10/bau-aus-bau-aus-bau-aus-bau-aus.html


https://www.turkishfoodandrecipes.com/2015/02/eggs-florentine-florentin-usulu-yumurta.html


http://www.sadieandstella.com/2013/01/monday-musings-antelope.html


https://www.vavoomvintage.net/2018/05/outfit-factory-girl.html


http://blog.nilesanimalhospital.com/2014/04/electronic-cigarettes-are-toxic-to-pets.html


http://www.benrosen.com/2010/12/peter-greenaway-takes-on-da-vinci.html


http://blog.solwaygallery.com/2014/09/carl-and-michael-solway-featured-in.html


http://www.chronologicalsnobbery.com/2007/11/batman-joker-and-francis-bacons-figure.html

 

این را می توان از طریق ممیزی SEO انجام داد که شامل فعالیت های زیر می شود:

بک لینک های فعلی خود را بررسی کنید

در حال حاضر چند بک لینک دارید؟ کدام وب سایت ها به شما لینک می دهند؟

آیا این سایت های معتبر و مرتبط از صنعت شما هستند؟

چگونه به سایت شما لینک می دهند؟ صفحات لینک شده برتر کدامند؟

برای به دست آوردن بک لینک های فعلی خود می توانید از جستجوگر بک لینک یا حتی کنسول جستجوی رایگان گوگل استفاده کنید.

 

http://www.lubirdbaby.com/2010/06/mia-and-winner.html


http://www.dinnerordessert.com/2012/02/vanilla-bean-cupcakes.html


http://www.quandofuoripiove.com/2012/04/la-tavoletta-multi-attivita-di-puki.html


http://www.dishesfrommykitchen.com/2011/01/party-wrappers-soy-wrap.html


https://www.pensiericannibali.com/2015/02/oscar-2015-il-volo-di-birdman.html


http://www.toysaretools.com/2016/11/two-ways-to-support-tat-just-by-shopping.html


http://www.fyeahlolita.com/2009/01/bodyline-lolitas-walmart-part-4-brand.html


http://lutfi-blog.trunojoyo.ac.id/2009/01/membuat-firewall-di-blankon-1.html

 

http://www.lospostresdeteresa.com/2011/05/pan-de-chocolate.html


https://www.thedomesticcurator.com/2011/11/quintessential-gingerbread.html

 

لینک های خروجی خود را بررسی کنید

اگر پیوندهای رو به بیرون دارید، باید مطمئن شوید که هنوز کار می کنند.

اگر یک بازدیدکننده یک بک لینک به سایت شما را دنبال کند و سپس متوجه شود که لینک های خارجی در آنجا نامعتبر است، به اعتبار شما آسیب جدی وارد می کند.

ابزارهای سئو مانند Screaming Frog SEO Spider و Siteliner می توانند به شما کمک کنند.

این لینک های شکسته را بدون نیاز به کلیک بر روی تک تک لینک هایی که قرار داده اید پیدا کنید.

 

http://blog.drjohns.com/2017/01/instead-of-same-old-new-years.html


http://www.helloprettybird.com/2015/06/american-drugstore-oil-cleansers.html


https://www.mommysfavoritethings.com/2015/06/walmart-and-pampers-support-childrens.html


http://www.alexalovesbooks.com/2017/01/tyrr-1-all-light-we-cannot-see.html


http://blog.hackapp.com/2016/06/mobile-app-security-checking-in-two.html


http://blog.gocrosscampus.com/2008/03/gocrosspoliticalbash08.html


http://www.celluloiddiaries.com/2017/07/uninvited-horror-movie.html

 

http://www.lexicolatry.com/2015/06/whats-difference-between-empathy.html


https://www.kidsindoors.com.br/2008/10/boneco-de-pano.html


http://www.projectmama.info/2008/07/jotkut-ne-osaa.html

 

لینک های خراب را حذف کنید

Screaming Frog همچنین می تواند به شما کمک کند پیوندهای شکسته را شناسایی کرده و از شر آنها خلاص شوید که به صورت 404 صفحه ظاهر می شوند. (کد خطای 404 نشان می‌دهد که صفحه‌ای وجود ندارد.)

 

https://www.webseriestoday.com/2007/07/now-this-is-awkward-redearth.html


http://blog.americaview.org/2011/10/k-12-students-present-at-americaview.html


http://blog.foodpair.com/2011/03/cooking-with-peanuts.html

 

http://en.onegirlinthekitchen.com/2011/03/macco-di-fave-dried-fava-bean-puree.html


http://blog.craftwellusa.com/2014/02/cycle-9-design-team-call.html


https://www.snowaddiction.org/2014/06/photos-from-alaska-then-and-now-this-is-a-get-ready-to-be-shocked-when-you-see-what-it-looks-like-now.html


http://www.tukero.org/2017/12/tnod-user-password-finder-164-final.html?commentPage=3


https://news.dinbits.com/2015/12/bitcoin-now-prohibited-in-state-of-new.html


http://www.stitchandbear.com/2013/04/review-bison-bar-bbq-wellington-quay.html


https://www.caftanwoman.com/2013/01/caftan-womans-choice-one-for-january-on.html

 

https://www.daveswordsofwisdom.com/2017/02/9-signs-youre-over-stressed-and.html

 

تصادفاً با این صفحه خطا کاربران را از سایت شما دور می‌کند، بنابراین به نفع شماست که این پیوندها را بدون توجه به اینکه از داخل یا خارج هدایت می‌شوند، تعمیر کنید.

اگر صفحه ای را حذف کرده اید که از سایت های دیگر بک لینک دریافت کرده است، باید یک تغییر مسیر 301 ایجاد کنید. در غیر این صورت، کاربران در صفحه 404 سایت شما قرار می گیرند.